ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ НА БУДИНОК
житловий, садовий (дачний) 

          Для оформлення замовлення на виготовлення (внесення змін до) технічного паспорту  на будинок  Замовником надаються копії та оригінали документів:

  • Паспорт (1-ша, 2-га та сторінка з пропискою);
  • Картка про присвоєння індивідуального податкового номеру;
  • Документ, який підтверджує право власності на будинок (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво про право на спадщину, тощо);
  • Довідка з сільської ради (технічний паспорт на житловий будинок замовляється з метою подальшого оформлення права власності, для зміни поштової адреси, при відсутності повної поштової адреси в правовстановлюючому документі, тощо) – див. Зразок нижче;
  • Довідка від голови садового (дачного) товариства (технічний паспорт на садовий (дачний) будинок замовляється з метою подальшого оформлення права власності) – див. Зразок нижче;
  • Державний акт на право приватної власності на землю, або рішення місцевого органу самоврядування про надання земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва та (або) договір оренди земельної ділянки;
  • Дозвільні документи на здійснення будівництва, капітального ремонту, реконструкції, тощо (у разі наявності);
  • Технічний паспорт на будинок (у разі наявності) .

Зразки Довідки з сільської ради та Довідки від голови садового (дачного) товариства